Hopp til hovedinnhold

Prisoversikt


Prisliste
Priser hos fastlegen
gjeldende fra 1. juli 2022 – 30. juni 2023
Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld,legevakt ........................... 160/280
Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min., repeteres per påbegynt 15 min ......... 10
Sykebesøk på dagtid/kveld............................................................................................... 223/357
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk............................... 52/38
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding,
rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud................. 59
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver.............................................................. 59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer
og mikroskopering av urinsediment.................................................................................. 57
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen....................... 116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.................................................. 67
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m........................................................... 102
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m........................................................ 145
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m................................................................ 198
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,
vaksiner, ortoser m.v....................................................................................................Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,
henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten....................... 59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist........................................................... 175/283
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret
belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette ............................... Etter kostnad
Legen kan gi deg kvittering for det beløpet du har betalt

Åpningstider

Mandag-fredag 08:00-15:00
(Lunsj kl 11:30-12:00)

Laboratoriet
Mandag-torsdag
08:30-11:00
12:00-14:30
(NB! onsdager kl 13:00-1430 pga møteavvikling)

Fredager kl 08:30-11:00

Telefon
08:00-10:30
12:15-14:15
(NB! onsdager kl 13:15-14:15 pga møteavvikling)

Adresse

Øya Legesenter
Prinsens gate 1 A, 7013 Trondheim
Inngang fra Tinghusgata, vi holder til i 1.etg i Statens Hus. Parkeringskjeller og parkering på gateplan.

Vis kart

Kontakt oss

Øya Legesenter
Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefon: 72543860
Bilde som representerer legekontoret